Thursday, April 7

Selamat Tinggal Staf Lyana

Staf Lyana merupakan kerani Batalion Jebat yang sudah lama berkhidmat untuk Batalion. Segala usaha dan kerja-kerjanya banyak membantu warga Batalion Jebat menjadi Batalion yang terbaik. Namun, manusia tidak boleh lari dari perpisahan. Staf Lyana telah diarahkan berpindah ke Base Tentera Laut (KDSI) di Lumut berkuatkuasa pada bulan March. Terima kasih kepada Staf Lyana kerana banyak membantu Pegawai Kadet serta Jurulatih Batalion Jebat kerana banyak membantu dalam kerja-kerja pejabat. Anda merupakan seorang kerani yang terbaik buat kamu.
Staf Lyana, Jasamu Dikenang..

No comments: